H33 David

Reforma interior d’habitatge

Tribunal de la ciutat

Eina de democràcia participativa i deliberació col·lectiva

Camins escolars Rafelbunyol

Xarxa de camins i reurbanització tàctica dels entorns escolars

Estímul Base Viva

Programa d’acceleració i consolidació de projectes pilot de cooperatives d’habitatge en cessió en ús

Betxí al riu

Implentació de l’Estratègia participada de regeneració de l’àmbit fluvial

Plaça de La Figuereta

Espai per al mercat no sedentari d’aliments agroecològics

Domèstiques València

Procés d’investigació i acció per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

H33 David

Reforma interior d’habitatge

Tribunal de la ciutat

Eina de democràcia participativa i deliberació col·lectiva

Camins escolars Rafelbunyol

Xarxa de camins i reurbanització tàctica dels entorns escolars

Estímul Base Viva

Programa d’acceleració i consolidació de projectes pilot de cooperatives d’habitatge en cessió en ús

Plaça de La Figuereta

Espai per al mercat no sedentari d’aliments agroecològics

Domèstiques València

Procés d’investigació i acció per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús