Plaça de La Figuereta

Espai per al mercat no sedentari d’aliments agroecològics
Castellar-L’Oliveral, València
2019-2020
Client → Ajuntament de València
Equip → Crearqció coop. v.
Col·labora → Davinia Ros Bonanad, càlcul estructural
Estat → Projecte d’execució
Superfície → 2.258 m2

La Plaça de la Figuereta és un projecte que recull les demandes del Pla Integral d’Anticipació de l’associació de veïns i veïnes de Castellar-L’oliveral per generar un espai públic, divers i d’ús comunitari, a més d’acollir un mercat no sedentari d’aliments agroecològics.

El projecte reurbanitza un antic solar per crear una plaça, tenint en compte els condicionants i particularitats del lloc, compatibilitzant les diferents necessitats del veïnat, tant individuals com comunitàries. Es genera un nou punt de referència i de trobada al barri.

La proposta es materialitza amb una retícula a 45º respecte de les façanes, per tal de trencar la linealitat de l’espai i fomentar diferents circulacions. Aquesta retícula està present tant al paviment, als elements de mobiliari i vegetació com a la coberta.

L’estructura metàl·lica tridimensional de la coberta permet jugar amb les altures i superar la rigidesa del plànol horitzontal, buscant un millor diàleg amb els edificis de l’entorn, afavorint la visió zenital de la coberta.

Altres aspectes fonamentals del projecte són la renaturalització i la permeabilitat del sòl per tal de crear un espai públic sostenible. La vegetació entapissant, arbustiva i arbòria amb floracions i fullatges diferents, que combinen cromatismes i textures, atorga riquesa espacial i confort ambiental. L’ús de paviment drenant provoca la infiltració de l’aigua pluvial al subsòl per tal d’intervenir el menys possible en el cicle integral de l’aigua.