Política de privacitat

En CREARQCIÓ, COOP. V. ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

 

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre Protecció de dades:

Responsable: CREARQCIÓ, COOP. V.

Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal.

Legitimació: Ejecució d’un contracte.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a hola@crearqcio.com.

Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CREARQCIÓ, COOP. V.
F98829104
C/ JESÚS I MARÍA, 19 BAIX DRETA – 46008 – VALÈNCIA
962057537
hola@crearqcio.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CREARQCIÓ, COOP. V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:

  • Execució d’un contracte: Gestió dels Currículums Vitae lliurats pel candidat per a realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CREARQCIÓ, COOP. V. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaries per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici
o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, CREARQCIÓ, COOP. V. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a hola@crearqcio.com.
Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CREARQCIÓ, COOP. V. procedeixen de: El propi interessat.

 

 

Tractament de les dades de clients, potencials clients i contactes

Informació bàsica sobre Protecció de dades :

Responsable: CREARQCIÓ, COOP. V.

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions promocionals. Atendre la seua sol·licitud i enviar-li comunicacions promocionals.

Legitimació: Ejecució d’un contracte. Interès legítim del Responsable. Consentiment de l’interessat.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a hola@crearqcio.com.

Procedència: El propi interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CREARQCIÓ, COOP. V.
F98829104
C/ JESÚS I MARÍA, 19 BAIX DRETA – 46008 – VALÈNCIA
962057537
hola@crearqcio.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CREARQCIÓ, COOP. V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis; realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seua supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b). Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
  • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CREARQCIÓ, COOP. V. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaries per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, CREARQCIÓ, COOP. V. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a hola@crearqcio.com.
Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CREARQCIÓ, COOP. V. procedeixen de: El propi interessat.