Domèstiques València

Procés d’investigació i acció per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
València
2021
Finança → Projectes d’Innovació Social i Urbana 2020 de l’Ajuntament de València
Equip → Domèstiques (Crearqció coop.v + El Rogle coop.v), coordinació i redacció Clara Broseta, disseny i fotografia

Domèstiques València és un procés d’investigació i acció per difondre i reflexionar, de forma col·lectiva, sobre un model valencià d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús capaç de generar un impacte positiu en l’entorn i en les persones que l’habiten. El projecte incorpora la funció social de l’habitatge i el dret a la ciutat com a forces motor de la seua concepció.

Es tracta d’una iniciativa del laboratori de recerca i impuls de cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús Domèstiques, que té com a principal objectiu l’arrelament d’aquest model a la realitat valenciana.

El projecte s’inicia amb una fase d’investigació i reflexió sobre els reptes i oportunitats que afronta l’habitatge cooperatiu en el context valencià per ser una alternativa real i transformadora d’accés a l’habitatge. Aquest procés parteix de la hipòtesi que, perquè aquest model puga tindre un impacte realment transformador, ha d’adreçar-se al repte d’articular la relació entre individu i ciutat a través del dret a l’habitatge i el dret a la ciutat.

Durant la primera fase s’identifiquen les principals problemàtiques i carències d’un sistema d’accés a l’habitatge actualment dominat i regulat pel mercat, que té com a principal fenomen l’alienació residencial, i es treballa al voltant dels atributs que el model aspiracional hauria d’incorporar per assegurar la seua alineació amb l’interés general i la generació de valor i retorn social.
El procés buscà aprofundir en les reflexions extretes d’una forma compartida, per obtenir respostes col·lectives que es puguen impulsar tant a l’escala de cooperativa com al mateix sistema cooperatiu i potenciar així el caràcter transformador d’aquest ecosistema.

Per generar respostes arrelades al context específic de València, es realitzen una sèrie d’encontres i grups de discussió amb diferents agents vinculats al dret a l’habitatge i al cooperativisme d’habitatge i que atenen a la quàdruple hèlix de la innovació.

Al llarg de 2021 es duen a terme xarrades, tallers de reflexió col·lectiva i espais per a conéixer a grups de cooperatives i persones interessades. Aquest procés d’obertura permet acabar de definir les característiques i atributs d’un model que aconseguisca arrelar en la realitat valenciana i tinga un impacte positiu en l’entorn i en les persones que l’habiten.

Aquest model s’està desenvolupant en altres llocs de l’Estat i al context valencià existeix una via d’interés i demanda. És estratègic l’impuls d’accions en el curt termini que no deixen de banda la necessitat d’incorporar l’interés general, l’impacte positiu i els valors definits al llarg del procés de Domèstiques València. Aspirem a generar un model realment transformador i emancipador que s’alinee amb el dret a l’habitatge i la ciutat.

Les conclusions del procés, així com el desenvolupament d’aquest, estan disponibles al web del projecte.