Tribunal de la ciutat

Eina de democràcia participativa i deliberació col·lectiva

Estímul Base Viva

Programa d’acceleració i consolidació de projectes pilot de cooperatives d’habitatge en cessió en ús

Betxí al riu

Implentació de l’Estratègia participada de regeneració de l’àmbit fluvial

Domèstiques València

Procés d’investigació i acció per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Tribunal de la ciutat

Eina de democràcia participativa i deliberació col·lectiva

Estímul Base Viva

Programa d’acceleració i consolidació de projectes pilot de cooperatives d’habitatge en cessió en ús

Domèstiques València

Procés d’investigació i acció per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús