Betxí al riu

Implentació de l’Estratègia participada de regeneració de l’àmbit fluvial
Betxí, Castelló
2021
Client → Regidoria de Medi Ambient, Ajuntament de Betxí
Equip → Crearqció coop.v i Jaume Puchalt Lacal, coordinació i redacció Clara Broseta, disseny Craig Robert, disseny i fotografíes

Betxí al riu és el procés que desenvolupa l’Estratègia participada de regeneració del riu Sec a Betxí, redactada el 2020. La missió de Betxí al riu és afrontar la recuperació i millora del riu Sec al seu pas per Betxí des d’un punt de vista sistèmic, estratègic i contextualitzat. Aquest procés pretén treballar i enfortir el lligam del paratge del riu Sec amb el teixit social del municipi i fomentar la participació activa i la corresponsabilitat de tots els agents implicats en la gestió i ús de l’hàbitat fluvial.

Durant el període 2021-2022 s’implementen dues línies d’actuació identificades al pla d’acció de l’Estratègia. Dins de les línies de treball prioritzades amb la participació ciutadana, s’impulsa la recuperació i posada en valor de patrimoni de l’aigua amb la creació de l’Arxiu Riu i el disseny i redacció del Pla director d’una senda fluvial, amb accions de millora de l’ecosistema fluvial entre el municipi i la presa del pantà de Betxí.

La primera línea d’actuació de Betxí al riu defineix la proposta per a la senda fluvial del riu Sec de Betxí, un projecte que busca generar una infraestructura d’esbarjo i oci saludable entre el municipi i la presa del Pantà, per facilitar l’ús del paratge per la ciutadania, assegurant el respecte i cura cap a l’ecosistema fluvial.

La proposta es concreta en diferents recorreguts gràcies a l’adequació d’accessos als senders o espais de pas preexistents, així com la pacificació o adequació dels camins rurals per possibilitar la mobilitat de vianants i ciclista.

A més, inclou actuacions complementàries que atenen als dos objectius principals: l’eliminació d’al·lòctones i recuperació d’espècies de ribera, per millorar la biodiversitat del paratge; i l’adequació d’espais d’esbarjo i miradors, per garantir que l’aproximació al riu és possible però també respectuosa.

La segona línia d’actuació se centra en la recuperació del patrimoni material i immaterial associat al riu Sec i als seus recursos hídrics. El treball valora tant el coneixement formal com no formal, conscient que la transmissió oral i el conjunt de vivències passades, són claus en el procés d’apropiació ciutadana.

Aquesta línia de treball s’impulsa amb petites accions, com l’Arxiu Riu i Memòries del riu Sec, que es conceben com l’inici de la Biblioteca i centre de documentació sobre el riu, dissenyat per la participació durant el procés de l’Estratègia.

L’Arxiu Riu és la primera ferramenta per a recollir i custodiar tota mena d’informació, publicacions i estudis que es realitzen sobre aquest paratge. Aquest s’inicia amb un espai físic materialitzat per la cooperativa Makea Tu Vida, en forma de dispositiu mòbil i un espai virtual de repositori i consulta.

També es va treballar amb l’alumnat de 1r de l’ESO de l’IES Betxí en l’elaboració de Memòries del riu Sec, un recull de memòria oral de persones grans del municipi, sobre les seues vivències i records entorn d’aquest paratge natural.