Port del Futur

Investigació i proposta sobre les infraestructures portuàries
València
2022
Finança → Compromís València
Equip → Vigla, coordinació i redacció Diego March, disseny

Port del Futur és un treball d’investigació i reflexió sobre una de les peces més rellevants i complexes de l’economia i el territori: els fronts litorals i les infraestructures portuàries.

El projecte suposa una mirada propositiva cap a les infraestructures portuàries i la seua interacció amb ciutats i territoris. És una resposta possible per a la consolidació dels ports com a actius del territori; perquè generen prosperitat, valor afegit, i promoguen un desenvolupament sostenible i responsable cap al present i el futur.

L’objectiu principal del projecte és treballar al voltant de les aproximacions i alternatives per tal de dissenyar un port que reconcilie els interessos locals amb la viabilitat de la seua activitat comercial i logística al servei de l’economia arrelada en el seu entorn.

Com a punt de partida, s’estableix la definició de propostes que alineen el desenvolupament dels ports amb principis d’interés general i públic. Això implica buscar alternatives que asseguren el seu potencial de redistribució, la capacitat del model per ser equitatiu i per descomptat, la seua responsabilitat cap al medi ambient i les persones que l’habiten.

El treball és fruit de la recerca acadèmica i entrevistes a persones referents en la gestió i investigació al voltant de les infraestructures portuàries i les relacions ciutat-port. La revisió documental de literatura especialitzada permet definir els principals reptes i tendències actuals de les realitats portuàries. Les entrevistes semiestructurades aprofundeixen qualitativament i contextualitzen en aquests reptes i tendències.

Una primera publicació recull els resultats obtinguts, que es conjuguen per redactar les quinze idees força del Port del futur que, al seu torn, s’estructuren en cinc àrees temàtiques: comerç i desenvolupament econòmic, innovació i treball, ciutat i territori, medi ambient i salut; i govern i participació.

Port del futur neix en un context de debat sobre el desenvolupament del port de València i el conflicte al voltant de la proposta d’ampliació de la seua terminal nord. Més enllà d’aquesta qüestió, s’ha evidenciat la falta d’una visió compartida de futur, fet que dificulta el diàleg entre les parts i la generació de solucions consensuades.

Una segona publicació aterra els aprenentatges traçats en les 15 idees força globals per al Port del Futur al cas de València, plantejant i quantificat alternatives estratègiques per al desenvolupament d’un port del futur per a la ciutat. Açò es plasma en recomanacions específiques, aterrades al cas de València, per definir una agenda de desenvolupament amb alternatives argumentades a l’ampliació, que aporten un impacte econòmic major i un impacte mediambiental menor.

Les alternatives estratègiques per al desenvolupament del port de futur de València s’articulen al voltant de quatre àmbits: (1) un port més eficient, (2) un port per a totes, (3) un port verd, i (4) un port democràtic.