Municipis innovadors Fase 2

Programa d’innovació per a municipis orientats a Missions
Comunitat Valenciana
2022
Client → Las Naves (Ajuntament de València)
Finança → Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Equip → Crearqcio coop. v. + El Rogle coop. v. + Carpe Estudio coop. v.

El Programa Municipis Innovadors és un procés d’acompanyament a municipis de la Comunitat Valenciana per a definir la seua Estratègia d’Innovació orientada a Missions, prenent com a referència la iniciativa ‘Missions València 2030’. Aquest model de governança de la innovació es basa a definir objectius i accions concretes capaces d’apel·lar i mobilitzar el màxim d’agents i sectors possibles per a la seua execució. Una Missió ha de ser capaç d’activar a tot l’ecosistema d’innovació sense excloure a ningú.

Municipis Innovadors és un procés de transferència de coneixement entre territoris d’aquest marc operatiu i compta amb dues fases diferenciades. La Fase 2, té l’objectiu de guiar i acompanyar a cada municipi participant en la concreció i desenvolupament de les seues Missions d’Innovació, partint del treball previ que havien realitzat en la fase anterior. Durant el programa, la tasca es va centrar a donar suport als dos municipis de la província d’Alacant, que el 2022 eren l’Alfàs del Pi i Dénia. Per altra banda, els equips de El Rogle coop. v. i Carpe Estudio coop.v treballaren amb els de València i Castelló.

El procés desplega la missió seleccionada per a cada municipi, la qual compta amb una cartera d’accions transdisciplinàries per assolir una meta audaç i inspiradora, a la vegada que quantificable, que promoga la transformació dels municipis cap a eixe horitzó a través de la innovació.

En el cas de Dénia, la missió resultant del procés va estar “Dénia ciutat amiga de la infància i l’adolescència’, amb la qual el municipi es fixa l’objectiu d’aconseguir que la infància i l’adolescència passe un 30% del seu temps d’oci a l’espai públic.

Aquesta missió s’alinea amb el Pla de la Infància i l’Adolescència del municipi, buscant ser una ferramenta operativa que ajude a avançar en la seua implementació. Concretament treballa per a fomentar l’autonomia infantil i adolescent com a eina de creixement i benestar de tota la família, recuperant la confiança en la seguretat de l’espai públic, així com el seu potencial educatiu i vivencial. Per fer-ho possible, la Missió estableix accions en quatre dominis d’impacte: (1) Activitats d’oci i temps lliure, (2) Espai públic, (3) Mobilitat i autonomia i (4) Medi ambient i natura.

La Missió pretén assolir i garantir la igualtat de drets de la infància amb la resta de generacions i consolidar-se com un repte col·lectiu on tots els agents i sectors participen i són corresponsables.

Pel que fa a l’Alfàs del Pi, la missió que es va desenvolupar va ser ‘2 anys més d’esperança de vida #Alfàs+2’, amb la qual el municipi pretén assolir el repte d’aconseguir que els seus veïns i veïnes tinguen vides més llargues i saludables.

La Missió busca promoure un model de ciutat que posa la qualitat de vida en el centre i permet als seus veïns i veïnes desenvolupar el seu projecte individual i col·lectiu en condicions de benestar. El disseny de la Missió es concreta entorn de tres dominis d’impacte: 1) Prevenció i hàbits saludables, (2) Entorns que cuiden i (3) Sectors productius. Cadascun d’ells aglutina diferents actuacions que busquen promocionar la col·laboració entre les diferents agents del municipi. La transversalitat de la Missió permet alinear esforços cap a un model de ciutat compartit: una ciutat saludable on la seua gent visca més i millor.

Dues missions que aposten per posar la innovació al servei de la justícia social. Treballant amb la infància i la salut com a motors de ciutats més inclusives. És per això que a més dels dominis operatius i els d’impacte, es defineixen en els dos casos Dominis d’actuació sistèmica com a la base compartida de totes les actuacions. Defineixen la mirada de la missió i garanteixen el seu alineament amb l’objectiu de justícia social.