Municipis innovadors Fase 1

Programa d’innovació per a municipis orientats a Missions
Comunitat Valenciana
2022
Client → Las Naves (Ajuntament de València)
Finança → Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
Equip → Crearqcio coop. v.

El Programa Municipis Innovadors és un procés d’acompanyament a municipis de la Comunitat Valenciana per a definir la seua Estratègia d’Innovació orientada a Missions, prenent com a referència la iniciativa ‘Missions València 2030’. Aquest model de governança de la innovació es basa a definir objectius i accions concretes capaces d’apel·lar i mobilitzar el màxim d’agents i sectors possibles per a la seua execució. Una Missió ha de ser capaç d’activar a tot l’ecosistema d’innovació sense excloure a ningú.

Municipis Innovadors és un procés de transferència de coneixement entre territoris d’aquest marc operatiu i compta amb dues fases diferenciades. La Fase 1, té l’objectiu de guiar i acompanyar a cada municipi participant en la definició dels seus Models de Ciutat i les seues Missions d’Innovació per donar resposta als reptes i necessitats detectades. Els municipis seleccionats en la Fase 1 de l’any 2022 són: Algemesí, Elx, Gata de Gorgos, Orpesa, Vinaròs i Tavernes de la Valldigna.

Per dur a terme aquest acompanyament, es coordinen una sèrie d’espais d’aprenentatge i diàleg entre els municipis, destinats a perfils tècnics, celebrats al Centre d’innovació social i urbana Las Naves, complementades amb càpsules formatives independents al voltant del marc europeu de la innovació i els seus models de governança. Aquest espai de trobada i intercanvi permet, no sols el flux de coneixement entre municipis, sinó l’establiment de potencials aliances i vies de col·laboració.

A més, es realitza un espai de treball en cada municipi amb agents locals de les cinc hèlixs de la innovació. Açò permet enriquir i socialitzar el procés amb la intenció d’implicar al màxim nombre de persones en la definició de la Missió de cada municipi i en la seua implementació.

El procés de treball permet alinear la feina en matèria d’innovació i planejament estratègic dels diferents municipis al marc europeu de Missions i als reptes globals, i enriquir-la gràcies a l’intercanvi de coneixement, referències i formes de fer que es produeix entre els participants. Com a resultat del procés, els municipis defineixen un Marc estratègic compost pels seus Models de Ciutat, les Àrees de rellevància i el catàleg de Missions d’Innovació, la qual cosa els permet traçar un full de ruta arrelada i transversal per donar resposta als reptes i necessitats presents i futures.