Estímul Base Viva

Programa d’acceleració i consolidació de projectes pilot de cooperatives d’habitatge en cessió en ús
Comunitat Valenciana
2022
Client → Federació de Cooperatives d’Habitatge i Rehabilitació de la Comunitat Valenciana
Finança → DG de Cooperativisme de la Generalitat Valenciana
Equip → Domèstiques ( Crearqcio coop. v. + El Rogle coop. v.) i Carpe Estudi coop. v.

Estímul Base Viva és un programa d’acompanyament a grups promotors d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús impulsat per la Federació de Cooperatives d’Habitatge i Rehabilitació de la Comunitat Valenciana.

El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús es troba en un estat incipient en aquest territori. Durant el desenvolupament del programa, entorn de 15 grups promotors estan en fase de definició i autopromoció dels seus projectes amb diferents graus de consolidació: des de la conceptualització inicial, fins aquells que ja compten amb el sòl per a iniciar la fase de construcció. No obstant això, no s’ha consolidat un projecte pilot en fase de convivència, que permeta visibilitzar les oportunitats del model i servisca de demostrador per a ampliar les iniciatives existents.

El projecte té com a objectiu principal estimular l’ecosistema existent de grups per a avançar el seu procés de consolidació i avançar cap a l’existència d’aquests projectes pilot. Per a això, es dissenya un programa d’acompanyament personalitzat en el qual se seleccionen 10 grups participants, en dos nivells: 5 grups en Consolidació, que ja compten amb sòl i un grup consolidat; i 5 grups en Acceleració, que tenen una bona conceptualització del projecte i es recolzen en un grup motivat i actiu.

Per a cadascun d’ells, l’equip tècnic del projecte treballa en diagnosticar l’estat en què es troben i les principals barreres per al seu desenvolupament, per a posteriorment recolzar en la concreció i la presa de decisions aportant el coneixement tècnic necessari. El procés visibilitza l’existència de necessitats i dubtes compartits, per a les quals s’estableixen 5 formacions específiques i es prototipen eines digitals que donen suport a la presa de decisions.

En paral·lel a l’acompanyament dels grups, l’equip tècnic i FECOVI treballen amb les administracions interessades per a facilitar i aproximar el model. En l’àmbit local es busca identificar propietats municipals susceptibles de cessió als grups interessats, així com la resolució de dubtes sobre les característiques i l’encaix normatiu del model. En l’àmbit autonòmic es treballa intensament amb la DG d’Habitatge de la Generalitat Valenciana per a la definició i concreció del marc normatiu necessari, així com els programes d’ajudes i incentius que permeten superar les barreres econòmiques i de finançament pròpies del model.

El treball intens amb l’ecosistema públic-comunitari ha permés, a més, identificar les principals barreres i oportunitats que existeixen de manera transversal al model. Amb l’objectiu d’aprofundir en la consolidació, s’estableixen un conjunt de recomanacions de polítiques públiques. Es pot consultar l’informe amb les conclusions del procés.