Al Carme

Estratègia de regeneració urbana de barri
València
2021
Client → Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, GVA
Equip → Crearqció coop.v, coordinació i redacció Clara Broseta, disseny i fotografia Cris Centeno, audiovisual

Al Carme és un posicionament cap al fet d’estar al barri, des d’una actitud que el mira i situa la seua vida urbana al centre. És una presa de consciència cap al lloc i cap a un desenvolupament de proximitat. Estar al Carme és una possibilitat de futur i de participar de la seua activació i les oportunitats que acull.

La iniciativa té com a propòsit principal establir un marc analític i estratègic que permeta definir les potencialitats, per coordinar entre les diferents administracions, accions de regeneració al barri del Carme de València.

La realitat del barri del Carme visibilitza dinàmiques comunes als centres històrics de ciutats metropolitanes europees. La seua posició de centralitat geogràfica, però també institucional, l’alta presència de patrimoni històric i cultural i la pressió de dinàmiques globals com el turisme o l’especulació immobiliària conviuen amb una trama urbana històrica i el seu veïnat, generant tensions que dificulten la vida i posen en risc la seua proximitat i activitat quotidiana.

L’ordenació urbanística del PEP de Ciutat Vella (2020) dibuixa el futur urbà d’allò construït, però la quotidianitat i les dinàmiques urbanes que operen a l’àmbit visibilitzen la necessitat d’anar més enllà de l’ordenació, per promocionar i assegurar un desenvolupament inclusiu i sostenible.

En aquest sentit, Al Carme té la voluntat d’ampliar les ferramentes institucionals d’intervenció sobre el context urbà per garantir una aproximació integral a la realitat urbana, posicionant a la cultura com un eix clau de fricció i oportunitat que tensa el present i futur del barri. Amb aquest motiu, es proposa un diàleg constructiu entre persones que viuen al barri, que hi treballen o que el gaudeixen com a visitants.

La centralitat d’aquest context suposa una superposició de processos de diàleg i escolta que Al Carme busca posar en valor incorporant els resultats als quals l’administració no ha donat resposta amb l’ordenació.

L’Estratègia treballa per adhesió i superposició a la feina prèvia mitjançant tres dimensions: un barri dinàmic amb un ecosistema cultural dens i divers, un barri productiu amb una xarxa comercial i professional local i arrelada i per descomptat, un barri habitat que garanteix la permanència de veïns i veïnes.

Vinculats a aquestes dimensions es proposen tres espais de diàleg per construir la seua definició col·lectiva. Els encontres, juntament amb entrevistes a agents institucionals, de l’administració local i d’entitats i col·lectius del barri, se sumen a l’anàlisi i treballs previs, per identificar sis claus d’intervenció per a la regeneració urbana del barri.

Les claus d’intervenció són guies per prioritzar i caracteritzar les actuacions futures que es dissenyen. El seu objectiu és assegurar un desenvolupament sostenible i autocentrat sobre els actius propis del barri. Els resultats de Al Carme suposen un marc analític i estratègic que permeta definir les potencialitats, per coordinar entre les diferents administracions, accions de regeneració al barri del Carme de València.