Plaça de la Vieta

Diagnòstic participat i recuperació d’un espai públic de proximitat
Barri de la Muntanyeta, Carcaixent
2019-2023
Client → Ajuntament de Carcaixent
Equip → Crearqció coop. v.
Col·labora → Alumnat de l’IES Arabista Ribera
Estat → En construcció

El projecte de La Vieta és una resposta a dos reptes centrals en la millora de l’espai públic dels nostres pobles i ciutats; d’una banda, la promoció de modes de mobilitat actius i sostenibles que siguen promotors de salut i sostenibilitat ambiental, i d’altra la recuperació d’espais de qualitat a escala de barri, que promoguen la trobada entre veïns i veïnes per enfortir els lligams socials i comunitaris.

El projecte es materialitza gràcies a un procés de treball que combina les ferramentes de participació amb el disseny i construcció d’espai públic. La necessitat de transformació i la priorització d’aquesta actuació són fruit del treball col·laboratiu entre agents del municipi, resultat del procés de participació “Carcaixent en ruta” desenvolupat amb els i les alumnes de l’IES Arabista Ribera. Posteriorment, se selecciona aquest àmbit dins del recorregut, per aprofundir en la transformació de l’espai, donada la impossibilitat de solucionar l’itinerari accessible amb urbanisme tàctic, a més de l’oportunitat que suposa per la seua importància simbòlica i de proximitat per al barri de la Muntanyeta.

El procés Carcaixent en Ruta naix com una primera fase d’implementació del Pla d’itineraris de vianants del PMUS municipal. S’aposta per treballar la implementació de les dues rutes que connecten l’IES Arabista Ribera, ja que aquest es troba en un node d’equipaments públics en la perifèria del municipi. A més, s’identifica el treball amb els i les adolescents com d’especial interés donat que la mobilitat a peu i en bicicleta són els seus principals modes de mobilitat i, per tant, la importància de garantir la seua seguretat i autonomia.

El procés de participació té com a objectiu establir un diagnòstic participat per posteriorment definir una proposta d’urbanisme tàctic per a la millora dels itineraris seleccionats. El disseny metodològic combina resultats d’un qüestionari online sobre els hàbits de mobilitat de l’alumnat i tallers presencials de mapeig, diagnosi perceptiva i desenvolupament de propostes amb l’alumnat de 2n i 4t de l’ESO. Es treballa aquests dos cursos per obtindre la participació de dos perfils amb diferents graus de maduresa i autonomia, que representen diferents realitats existents dins del mateix centre educatiu.

Com apuntàvem, de la proposta general se selecciona la Plaça de la Vieta com a actuació singular, per la seua rellevància i oportunitat, però també per la conflictivitat del nus de circulació que suposava al municipi.

El projecte resultat transforma aquest encreuament en un espai públic de proximitat al barri de la Muntanyeta, gràcies a la reordenació del trànsit i la delimitació d’un entorn de circulació residencial. Es materialitza com una plataforma única que delimita la intervenció, desjerarquitza la mobilitat donant importància al vianant i la bicicleta i a més garanteix els recorreguts accessibles en tota la seua superfície.

D’altra banda, es busca posar en valor la vegetació existent, ampliant els escocells i complementant l’arbrat amb vegetació de menor mida. L’augment de permeabilitat del sòl i la vegetació busquen millorar el confort de l’espai, i promocionar el seu caràcter d’espai de trobada intergeneracional entre les joves que van a l’institut i les persones majors veïnes del barri. A més, es treballa per potenciar la identitat del barri vinculada al pas de l’antic ferrocarril, amb la línia de connexió Carcaixent-Gandia-Dénia.