H33 David

Reforma interior d’habitatge
Extramurs, València
2022
Client → Privat
Equip → Crearqció coop.v.
Estat → Construït
Constructora → Valentia Aedifica S.L.
Superfície → 76 m2

Es tracta del projecte de reforma d’un habitatge situat en un edifici plurifamiliar del barri de La Petxina. L’habitatge es distribueix en un espai obert comú que alberga els usos de cuina, estar i menjador, i d’altres estances més privades, com són dues habitacions que disposen d’un espai d’emmagatzematge previ, i un bany complet.

La nova distribució tracta d’aprofitar les condicions d’il·luminació natural i de ventilació creuada que ofereixen les orientacions sud-oest i nord-est de les façanes. És, per tant, que es relaciona la façana sud-oest amb els usos comuns d’estar, cuina i menjador per tal d’aprofitar les condicions d’assoleajment d’aquesta orientació, i les habitacions d’ús privat s’orienten a la façana nord-est.

Es recupera el paviment hidràulic existent per a les habitacions, l’espai previ d’emmagatzematge i les zones humides, envoltat per un paviment continu de microcement per tractar els perímetres de l’habitatge.