Camins escolars Rafelbunyol

Xarxa de camins i reurbanització tàctica dels entorns escolars
Rafelbunyol, València
2020-2023
Client → Ajuntament de Rafelbunyol
Equip → Crearqció coop.v.
Col·labora → Consell de la infància i l’adolescència i comunitat educativa
Estat → En construcció
Constructora → Racado Proyectos
Superfície → 11.160 m2

El disseny i implementació de Camins escolars saludables i segurs al municipi de Rafelbunyol pretén que els xiquets, xiquetes i adolescents del municipi guanyen autonomia personal i seguretat, al mateix temps que milloren el seu estat de salut física, psíquica i emocional caminant a l’escola amb els seus companys i companyes.

Una ciutat amiga de la infància requereix que els més menuts i menudes puguen recórrer el seu espai públic de forma autònoma, lúdica saludable i segura. I una de les millors maneres és començar amb un recorregut quotidià com és el camí a l’escola. Aquest projecte articula un procés de treball integral cap a la transformació de l’espai públic de Rafelbunyol, amb l’objectiu de millorar l’acollida d’aquests desplaçaments. El procés s’ha treballat en 4 fases: (1) diagnòstic i disseny participat amb les agents, (2) co-disseny i urbanisme tàctic d’espai pilot a l’IES Rafelbunyol, (3) execució dels itineraris i accessos als centres de primària, (4) connexió i execució integral de la proposta.

Per a fer del camí a l’escola un hàbit segur i amable per a la infància de Rafelbunyol, es treballa amb diferents agents del municipi, que inclouen ciutadania i administració local: Consell Local d’Infància i Adolescència (CLIA), centres educatius, alumnat i entorns familiars. Aquest procés té com a resultat una Xarxa de Camins escolars, que uneix els diferents centres educatius i els equipaments essencials del municipi. En aquesta xarxa, s’introdueix un carril bici segregat, per a ampliar l’oferta d’opcions de mobilitat activa.

Com a punt de partida de la implementació de la Xarxa, es proposa una acció amb l’alumnat de l’IES Rafelbunyol per a dur a terme la modificació de l’accés al centre en funció dels resultats del procés previ, mitjançant tècniques d’urbanisme tàctic. Es realitza una sessió formativa per a l’alumnat acompanyada d’un procés de co-disseny que determina el patró gràfic de la intervenció. Per últim, es du a terme la redistribució d’usos i activitats de l’accés amb pintura i mobiliari, en col·laboració amb l’alumnat per a incrementar la participació i implicació en el municipi.

Igual que a l’IES Rafelbunyol, l’entorn dels centres d’educació primària del municipi es caracteritzen per ser carrers on predominava el vehicle motoritzat, tant per a la seua circulació com estacionament, reduint l’espai per a vianants a voreres insuficients i sense cap tipus d’espai protegit per a altres tipus de mobilitat activa.

La proposta de reurbanització tàctica modifica la secció d’aquests carrers ampliant l’espai per a vianants. S’inclouen espais d’espera i trobada, així com un carril bici, gràcies a l’espai guanyat al vehicle privat. La reducció d’espai contribueix a més a una reducció de la velocitat per garantir la seguretat dels xiquets i xiquetes. Aquest projecte permet millorar l’accés als centres i consolidar els itineraris ciclo-vianants de la xarxa de Camins escolars, mitjançant tècniques d’urbanisme tàctic que arrepleguen l’experiència a l’institut. En aquest cas, l’alumnat de primària participa en la caracterització del disseny gràfic en els diferents accessos als centres, en un procés de sensibilització i co-disseny que afavoreix la implicació i identificació amb la proposta, i invita els entorns familiars a triar models de mobilitat activa i saludable.