H21 Xesi i Ros

Habitatge unifamiliar entre mitgeres
Almussafes, València
2022
Client → Privat
Equip → Crearqció coop. v.
Estat → Construït
Constructora → Construcciones y reformas CR3
Superfície → 212 m2

L’habitatge de Xesi i Ros és un projecte de nova planta al centre urbà d’Almussafes. La solució adoptada parteix del condicionant inicial d’ocupar l’espai d’entrada amb el cotxe, fet que va conduir a plantejar l’accés com un lloc d’esponjament entre el carrer, l’habitatge i el seu primer pati. D’aquesta manera, quan no hi siga el vehicle, serà lloc de celebració, lloc on xerrar a la fresca o on reparar les bicis.

L’habitatge compta amb dos patis que responen als objectius d’introduir il·luminació natural, potenciar la ventilació creuada i afavorir la continuïtat visual dels diferents espais. La disposició i geometria d’aquests patis, en major mesura, respon als criteris normatius d’habitabilitat i a un intent d’allunyar la façana posterior de l’orientació Oest.