H34 Clara i Vicent

Reforma interior d’habitatge
Marxalenes, València.
2021
Client → Privat
Equip → Crearqció coop. v.
Col·labora → Clara Broseta, fotografies
Estat → Construït
Constructora → Eneldo Master
Superfície → 100 m2

L’habitatge de Clara i Vicent és un projecte de reforma al barri de Marxalenes. Realitzant una acotada intervenció en les particions interiors s’aconsegueix l’actualització de la distribució, millora dels espais i de la relació entre ells.

El projecte busca proporcionar ventilació creuada entre els espais, dotar a l’habitatge d’il·luminació natural i generar un espai de trobada ampli i adaptable. Aquesta aspiració per connectar espais i generar continuïtats visuals es trasllada també a la proposta material amb dos gestos:

Primerament, s’alliberen els elements estructurals de formigó, deixant el pilar central i la biga que creua tot l’habitatge vistos, per tal de flexibilitzar la distribució dels espais i alliberar la màxima altura lliure. A més, es dissenyen tres peces de mobiliari que complementen en transversal aquesta proposta, generant punts focals que acompanyen l’estructura i relacionen els espais visualment.

La resta de la materialitat crea un marc de fons perquè els seus habitants l’emplenen de vida.